hoiUtrecht maakt onderdeel uit van Stichting hoi.

Stichting hoi

Stichting hoi is 7 juni 2018 opgericht en heeft een ANBI-status.

Doelstelling

Stichting hoi stelt zich ten doel mensen te verbinden, te inspireren en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Stichting hoi stimuleert mensen elkaar te helpen en van elkaar te leren; zo laagdrempelig en dichtbij mogelijk.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Positieve, inspirerende verhalen van mensen met een beperking, stoornis, ziekte of hun naaste(n) te bundelen en te verspreiden. Een stem te geven / podium te bieden aan mensen binnen onze samenleving die nu weinig gehoord worden.
  • Samen verhalen te maken; samen met verhalenvertellers, samen met partners en relaties.
  • Campagnes en activiteiten te organiseren die de meerwaarde van bewustwording en inclusie onderstrepen dan wel bijdragen aan wederzijds begrip tussen mensen met een verschillende achtergrond;

Bij het bereiken van het doel wordt geen onderscheid gemaakt op basis van afkomst/geboorteland, religie, leeftijd, ras, geslacht, geaardheid, aandoening, beperking, ziekte en/of stoornis.

Overzicht van activiteiten

In 2015 werd het initiatief genomen voor hoiUtrecht. Voor een overzicht van de activiteiten sindsdien:

Financiële verantwoording

Het eerste jaarverslag van Stichting hoi, over 2018, verschijnt uiterlijk 30 juni 2019.


75%

Verhalen maken & verspreiden

Van elke 1.000 euro die wij ontvangen wordt 75% besteed aan verhalen maken en verspreiden.

Dat wil zeggen: wij vergoeden een deel van de tijd die onze vrijwilligers spenderen aan het maken, publiceren, verspreiden van verhalen. Ook verlenen we onze medewerking aan herpublicaties in print media.

10%

Vaste kosten

10% besteden wij aan vaste kosten zoals hosting en onderhoud van de website, administratie, verzekeringen en andere juridische verplichtingen.

15%

Partnering

De overige 15% zetten we in voor partnering. Wij zoeken actief de samenwerking op met financiële- en VerhalenPartners. We werven nieuwe partners en onderhouden contact met bestaande partners.

Tijdens de partnermiddag faciliteren we kennismaking en kennisdeling. Dit lijdt tot nieuwe of intensievere samenwerking op het gebied van bewustwording, participatie en inclusie. Zo blijven wij en onze partners elkaar versterken in en mét de gemeente Utrecht.

Organisatiestructuur

Bestuur

Voorzitter J.P. Holla
Secretaris C.A.A. van Roekel

Bestuursleden worden niet vergoed voor bestuurs-werkzaamheden.

Directie

Directeur E.J.A. Hertogs
Directielid P. Boon – van Straaten

Meer informatie over de makers van hoi: het hoiTeam, de vrijwillers en de verspreiders.

Overige gegevens

Adres

Dragonstraat 30
3544 BA Utrecht

Registraties

KvK: 71837302
RSIN: 858868696