hoiUtrecht maakt onderdeel uit van Stichting hoi.

Stichting hoi

Stichting hoi is 7 juni 2018 opgericht en heeft een ANBI-status.

Doelstelling

Stichting hoi stelt zich ten doel mensen te verbinden, te inspireren en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Stichting hoi stimuleert mensen elkaar te helpen en van elkaar te leren; zo laagdrempelig en dichtbij mogelijk.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Positieve, inspirerende verhalen van mensen met een beperking, stoornis, ziekte of hun naaste(n) te bundelen en te verspreiden. Een stem te geven / podium te bieden aan mensen binnen onze samenleving die nu weinig gehoord worden.
  • Samen verhalen te maken; samen met verhalenvertellers, samen met partners en relaties.
  • Campagnes en activiteiten te organiseren die de meerwaarde van bewustwording en inclusie onderstrepen dan wel bijdragen aan wederzijds begrip tussen mensen met een verschillende achtergrond.

Bij het bereiken van het doel wordt geen onderscheid gemaakt op basis van afkomst/geboorteland, religie, leeftijd, ras, geslacht, geaardheid, aandoening, beperking, ziekte en/of stoornis.

Overzicht van activiteiten

In 2015 werd het initiatief genomen voor hoiUtrecht. Voor een overzicht van de activiteiten sindsdien:

Financiële verantwoording

Afhankelijk van de inkomsten, besteden wij het budget aan: verhalen, partnering en reguliere uitgaven. Met inachtneming van lichte afwijkingen van jaar tot jaar, is de verdeling als volgt:

Verhalen maken & verspreiden

70%

Ruim tweederde van onze inzet besteden we aan verhalen maken en verspreiden. Hoe hoger het budget, des te meer verhalen en des te weider de verspreiding. Van nieuwe en bestaande verhalen, zowel online, in printmedia en tijdens festivals en exposities.

Partnering

20%

20% van onze tijd spenderen we aan partnering. Wij zoeken actief de samenwerking op met financiële partners, MediaPartners en VerhalenPartners. En we cultiveren bestaande relaties. Dit lijdt tot intensieve samenwerking op het gebied van bewustwording, participatie en inclusie. Zo blijven wij en onze partners elkaar versterken in en mét de gemeente Utrecht.

Reguliere uitgaven

10%

Het restant wordt uitgegeven aan ‘goed bestuur’ en om te voldoen aan de voorwaarden van toezeggingen. Denk aan kosten voor een bankrekening, boekhouding, hosting en onderhoud van de website, beschrijven auteursrecht en andere juridische verplichtingen.

Meeste uitgaven zijn belast met BTW en worden veelal uitgekeerd als vergoeding voor getoonde inzet.

Jaarverslagen

Jaarverslagen inclusief financiële paragraaf zijn in te zien:

Het jaarverslag 2019 verschijnt uiterlijk 30 juni 2020.

Organisatiestructuur

Bestuur

Voorzitter J.P. Holla
Secretaris A. van Beek
Vacature penningmeester

Overzicht van nevenfuncties. Bestuursleden worden niet vergoed voor bestuurs-werkzaamheden.

Directie

Directeur E.J.A. Hertogs
Redactiecoördinator C.A.A. van Roekel

Meer informatie over de makers van hoi: het hoiTeam, de vrijwilligers en de verspreiders.

Overige gegevens

Adres

Dragonstraat 30
3544 BA Utrecht

Registraties

KvK: 71837302
RSIN: 858868696