Intellectueel eigendom & auteursrechten

Stichting hoi bundelt en verspreidt positieve en inspirerende verhalen in de verhalenbundel hoiUtrecht. Al deze prachtige verhalen zijn ingestuurde verhalen en verhalen die wij samen met hoofdpersonen maken.

Hieronder lees je hoe wij omgaan met de auteursrechten:

Ik heb zelf een verhaal geschreven

Het auteursrecht op ingestuurde verhalen berust bij de inzender van het verhaal. Heb jij zelf een verhaal geschreven en met ons gedeeld? Dan blijf jij dus eigenaar (auteursrechthebbende) van het verhaal.

Door het verhaal met ons te delen, geef je Stichting hoi een licentie (dat wil zeggen: toestemming) om jouw verhaal te gebruiken, op te nemen in de verhalenbundel hoiUtrecht en te publiceren op onze website www.hoiutrecht.nl.

Bij het insturen van jouw verhaal kan je zelf kiezen wat wij nog meer mogen doen met jouw verhaal. Wij zullen jouw verhaal dus alleen wijzigen of herschrijven, met anderen delen of herpubliceren als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Stichting hoi zal jouw naam altijd bij het verhaal vermelden, tenzij je hebt aangegeven dat niet te willen.

Wij hebben samen een verhaal gemaakt

Heb jij samen met één van onze schrijvers een verhaal gemaakt? Dan is hoiUtrecht als schrijver eigenaar van het verhaal. Wees gerust, wij zullen jou altijd eerst het verhaal laten lezen voordat wij het opnemen in de verhalenbundel. En je vragen of je bezwaar hebt tegen (her)publicatie via nieuwsbrief, expositie of een ander platform.

Foto’s en beeldmateriaal

De auteursrechten op foto’s en beeldmateriaal berusten bij hoiUtrecht, tenzij bij de afbeelding anders is aangegeven.

Vormgeving & huisstijl

Het auteursrecht op de vormgeving van de verhalen en de website berusten bij hoiUtrecht en haar vormgever. De vormgeving van de verhalen die hoiUtrecht publiceert mag niet zonder toestemming van hoiUtrecht gebruikt worden.

hoiUtrecht geluid

Bij de videoverhalen van hoiUtrecht wordt op de achtergrond muziek afgespeeld. Het auteursrecht op de muziekfragmenten, het anthem van hoiUtrecht, berust bij Gabriel Harmsen Music. hoiUtrecht heeft een gebruiksrecht. Alle rechten zijn aan hem voorbehouden.

Onze content delen?

hoiUtrecht behoudt zich alle rechten voor, maar wij staan open voor verspreiding van de content. Mits de kleurstellig, vormgeving en logo worden overgenomen.

Wilt u onze content (schriftelijke-, foto- en videoverhalen of vormgeving) gebruiken? Neem dan contact op met hoiUtrecht. Wij stemmen uw aanvraag zo nodig af met de hoofdpersonen.