Fotoverhaal van Project Kids4All

NSGK en U Onbeperkt

VerhalenPartner U Onbeperkt voerde in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het project Kids4All uit. Doel is samen met gezinnen de fysieke en sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid van organisaties in kaart te brengen en te verbeteren.

Ouders en kinderen met én zonder beperking

Hiertoe zijn gezinnen met kinderen van alle leeftijden uitgenodigd, kinderen met én zonder beperking. Middels bezoekjes, workshops en lessen zijn vier organisaties – verspreid over de stad Utrecht – op inclusie getoetst.

Betrokken organisaties

Maar liefst 11 organisaties uit Utrecht werkten mee aan project Kids4All:

  • Samen met Brett Jak van Voor Bewegen is Zwembad den Hommel in Zuid-West Utrecht onderzocht.
  • Samen met poppenmaker Jochen Lange hebben buurtbewonertjes aan de workshop bij De Vrijstaat in Leidsche Rijn meegedaan.
  • Samen met medewerkers van Wijk & co en het Solgu hebben gezinnen uit de buurt Speeltuin Gagelsteede in Overvecht bezocht.
  • Samen met leden van het NSGK is het nijntje museum in de binnenstad bezocht door gezinnen met kinderen met én zonder beperking.
  • Sandra Kosterman en Andrea Schouw-Naphegyi hebben namens U Onbeperkt het project gecoördineerd.
  • Onze fotograaf Angela Jütte en Barbara Hertogs verzorgden de fotografie en de samenstelling van het verhaal.
De vier projectlocaties hebben toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. Wat beter dan de faciliteiten te laten toetsen door de doelgroep zelf? Tijdens en na de activiteiten was ruimte voor suggesties, oplossingen en tips van kinderen en ouders.

Fotoverhaal Kids4All

Angela legde de bezoeken aan deze organisaties vast. Niet alleen voor de verslaglegging, maar ook om de mogelijkheden en resultaten met een breed publiek te kunnen delen. Morgen verschijnt op hoiUtrecht het fotoverhaal ‘Ik neem je mee’.

Wij delen dit verhaal om een aantal redenen:

We laten ouders en kinderen graag zien op welke plekken in Utrecht je terecht kunt met het hele gezin. Plekken waar aandacht is voor toegankelijkheid en medewerkers voorbereid op je bezoek, openstaan voor de speciale wensen van het gezin.

Daarnaast is het bedoeld voor beheerders en managers van sportfaciliteiten, culturele instellingen en openbare ruimten voor vrijetijdsbesteding. Want wie weet zitten er ook wel tips tussen voor hen? Met een paar kleine aanpassingen kun je het toegankelijk(er) maken en stel je je open voor een breder publiek.

Uitnodiging

Namens alle betrokkenen, mogen wij iedereen van harte uitnodigen om zelf eens mee te komen doen op de verschillende locaties.

Volgende
Vorige