Verspreiders

De verhalen op en het nieuws over hoiUtrecht worden verspreid op diverse sociale media. We worden daarin bijgestaan door onze VerhalenPartners, leden van het hoiTeam, hoofpersonen en volgers.

Een aantal van die hoofdpersonen en volgers zijn zeer actieve verspreiders:

Bedankt!

Sommige verspreiders blijven liever ‘anoniem’, maar we zijn hen allen zeer erkentelijk.

Bedankt voor jullie support!