11 March 2016

Luister naar je lichaam

"Tijdens mijn burn-out moest ik weer leren om mijn grenzen te stellen."
29 January 2016

Samen sterk

"Mijn wereld is veel kleiner, maar ook rijker geworden."
15 January 2016
Taco Nijhoff, leraar bewegingsleer

Als je moet dan moet je

"Ik probeer me niet tegen te laten houden door ontoegankelijkheid."
24 May 2015

MIJN zusje

"Als hij de lepel naar haar mond brengt, hapt ze namelijk altijd gretig toe."