19 February 2016

Recht op een fles

"Ik geniet echt als hij lacht, omdat zijn broertje gek doet en zijn zusje met hem speelt."
5 February 2016

Cadeautje binnen ons gezin

"Als instanties belden, vroeg ik ze om later terug te bellen. "
31 December 2015

Wie het kindje heeft, mag het houden

"Het leven is niet altijd maakbaar. Iedereen kan ineens een gehandicapt kind hebben."