Nieuwe VerhalenPartner: het Solgu

Logo het Solgu

Trots presenteren wij onze nieuwe VerhalenPartner: het Solgu. Solgu staat voor Stedelijk Over Lichamelijk Gehandicapten Utrecht. Zij zijn de spreekbuis van iedereen in Utrecht die een handicap of chronische ziekte heeft.

Het Solgu

Het Solgu kaart de belangen van Utrechters met een beperking aan, niet alleen bij de gemeente maar ook bij werkgevers, opleidingsinstituten, vervoersbedrijven, VVV, horeca en culturele instellingen. Om te zorgen dat Utrecht toegankelijk is voor iedereen geven ervaringsdeskundigen advies, presentaties, workshops en trainingen. Zo werken ze tegelijkertijd aan beleid en beeldvorming.

Het uitgangspunt bij alle werkzaamheden is gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Deelname en toegankelijkheid is helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Beeldvorming is essentieel om dit te bewerkstelligen.

De verhalen van hoiUtrecht en het Solgu dragen bij aan de beeldvorming in de stad Utrecht. Op dit gebied vullen beide organisaties elkaar naadloos aan.

Samenwerking

Net als alle andere VerhalenPartners ondersteunt Solgu ons op twee manieren: door te bemiddelen en te verspreiden. Daarnaast gaan we als partners kennisdelen om beide teams intern te versterken.

Bemiddeling

Het Solgu draagt hoofdpersonen aan die hun ervaringen en tips willen delen met alle Utrechters. Vorig jaar zijn al een aantal verhalen op hoiUtrecht verschenen. Zoals:

Verspreiding

Daarnaast helpt het Solgu met het verspreiden van onze verhalen op sociale media. Alle relevante verhalen, uit alle wijken en van verschillende hoofdpersonen.

Partner worden
Volgende
Vorige